Услуги

➢ Пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица
➢ Представителство пред данъчната администрация
➢ Сериозно отношение към дейността и услугите, които изпълняваме
➢ Работно време, съобразено с вашите нужди;
➢ Предлагаме конфиденциалност.